Κλιματική αλλαγή: αναζητώντας τις λύσεις

Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενδυνάμωση της θέλησης των μαθητών στο να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Oι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο πώς να κοιτάξουν γύρω τους και να γίνουν όχι μέρος του προβλήματος, που αδυνατούν ακόμη να συλλάβουν, αλλά σημαντικό μέρος της λύσης του. Η...