Κλιματική αλλαγή: αναζητώντας τις λύσεις

Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ενδυνάμωση της θέλησης των μαθητών στο να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Oι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο πώς να κοιτάξουν γύρω τους και να γίνουν όχι μέρος του προβλήματος, που αδυνατούν ακόμη να συλλάβουν, αλλά σημαντικό μέρος της λύσης του. Η...

Experiencing “New Shores” from the Moderator’s perspective

Experiencing “New Shores” from the Moderator’s perspective On Wednesday, April 15th, the core team of the EIT Climate-KIC – Young Innovators 2020 in Cyprus participated in the second online training session on the social simulation “New Shores”. Aleksandra Solinska-Nowak, from the Center for Systems Solutions, coordinated the meeting allowing  the Cyprus team to act...